Överboda 60 905 88 Umeå

Prislista och Leverans

Frakt till DHL central

Stugor upp till 15 kvm: 2000 kr
Stugor 20 kvm och större: 3500 kr
På Centralen får ni hjälp med lastning på släpvagn.På vissa av de mindre åkerierna debiteras en omlastningskostnad på ca 500 kr
I vissa fall kan hemkörning med kranbil ordnas. Pris för detta varierar mellan olika orter och beroende på hur långt stugan skall köras. Timtid debiteras.

Frakt direkt hem

Till de flesta ställen kan frakt hem ordnas under förutsättning att det finns traktor för lossning. Avståndsangivelsen i tabellen avser bilväg från Umeå. Priserna är riktpriser och avvikelser förekommer på grund av fraktbolagets avgifter. Begär offert.

Avstånd Stugor upp till 15 kvm Stugor 20-30 kvm
30 mil 2800:- 4000:-
40 mil 3500:- 4400:-
60 mil 3950:- 4600:-
80 mil 4300:- 4800:-
100 mil 4500:- 5000:-
120 mil 4500:- 5200:-
140 mil 4900:- 6500:-

Kom ihåg att det alltid måste finnas väg som är farbar för lastbil. Som kund är du själv ansvarig för att traktor finns för lossning. Till vissa orter förekommer pristillägg.

Priserna gäller tills ny prislista publiceras på hemsidan.

Leveransvilkor

Beställning

Vid beställning har kunden godkänt gällande leveransvilkor. Beställning görs via internet (mail) på order@brannafritid.com Telefonorder skall alltid kompletteras med en mailorder för att en korrekt beställning skall säkerställas.

Vid beställning skall önskade produkter anges, exempel "friggebod, norrforsstugan 5,9m²". Fullständigt namn, adress, telefonnummer samt eventuell leveransadress anges (om hämtning ej sker från fabrik). Leverans kan ske via DHL central till fast pris eller direkt till byggplatsen mot DHL:s aktuella priser. Vid transport till kund/byggplats ansvarar kunden för att farbar väg finns samt att lämplig traktor för avlastning finns på plats.

Avbeställning av order kan ske senast 2 veckor innan leverans. I samband med kampanj eller beställning på mässa kan avbeställning ske senast 4 veckor innan leverans. Vid sen avbeställning kan en avbeställningsavgift på 30% av ordersumman komma att tas ut.

Betalning

Förskottsbetalning 1 vecka innan leverans eller mot efterkrav. Vid efterkrav tillkommer DHL:s avgifter. (för närvarande 440-690 kr)
Produkterna kan även köpas mot avbetalning via Wasa kredit. Personnummer skall då uppges vid beställning samt lånehandlingar bifogade av Bränna Fritid skall återsändas innan leverans kan ske.

Leveransdag

Med leveransdatum menas det datum stugan beräknas vara klar för leverans FRÅN fabrik.

Frakt

Vid frakt med transportör gäller transportörens allmänna fraktvillkor. Normal leveranstid är 3 (tre) dagar. Leverans till uddaorter kan ta betydligt längre tid. Leveransförseningar pga förseningar hos transportbolaget tar ej Bränna Fritid ansvar för. Vid frakt till annan destination än transportörens terminaler kan extrakostnader för frakt, omlastning mm tillkomma.

Om trafik dras in pga förändrade avtal hos transportören kan stugan bli fraktad till alternativ terminal. Kunden åtars sig då att hämta stugan på anvisad terminal. Eventuella extrakostnader för omdirigering av gods, avgift för omlastning eller andra oförutsedda kostnader som beror på förändringar i transportörens avtal debiteras kund.

Vid hämtning senare än 5 dagar efter godset ankommit terminal eller vid utebliven hämtning kan kostnader för lagring tillkomma. Kostnaden kommer att debiteras kund. Vid utebliven hämtning debiteras returfrakten till kunden.

Vid Leverans/uthämtning skall huspaketen alltid inspekteras före godset kvitteras. Eventuella skador skall finnas angivna på fraktsedeln. Eventuella dolda fraktskador skall reklameras på info@brannafritid.com tillsammans med foto inom 5 dagar från att varan mottagits. Om så ej sker godkänns inte reklamationer pga fraktskador.

Bygga

Innan bygget påbörjar skall materialet inventeras samt räknas igenom. Saknat material skickas med samma transport som övriga stugan. Har huset hämtats direkt från fabrik ansvarar kunden själv för att hämta reklamerat material på fabrik.

Reklamation av materialet skall alltid bifogas med fotografi av skadan på info@brannafritid.com.

Efter påbörjat bygge godkänns normalt inte reklamationer om det inte är av sådan karaktär att det rimligtvis inte kan upptäckas före bygget.

Vid sändning bekostar Bränna Fritid en (1) frakt av saknat eller skadat material. Om fler sändningar behövs göras skall dessa bekostas av kunden om det inte står klart att felaktigheten inte har kunnat upptäckas vid inventering av material.

Som felaktigheter räknas material som ej kan monteras, har skador som är synliga efter montering eller samt skador som påverkar stabiliteten eller utseendet på byggnaden.

Har en fullständig inventering ej genomförts godkänns ej reklamation.

Om materialet målas, ytbehandlas eller på annat sätt bearbetas före montering upphör rätten till reklamation.

Saknat eller felaktigt material ersätts med nytt material. Bränna fritid ersätter ej material som inhandlats av kunden själv om så ej har överenskommits i förväg. Bränna fritid ersätter ej kostnad för bilkörning, utebliven arbetstid, samt kostnad för snickare.

Är materialet monterat är det även godkänt.